Lagtolkning – Wikipedia

2085

Frände-FS-2017 - University of Helsinki Research Portal

En restriktiv tolkning kan sägas vara motsatsen till en extensiv tolkning; man tillämpar alltså regeln på ett mer avgränsat område än vad som omedelbart kan följa av dess ordalydelse. Inom straffrätten tillämpas en restriktiv tolkning på så vis att om inte gärningen helt klart faller inom det område som framgår av lagtexten, så ska man frias. Förklara följande juridiska begrepp och ge även exempel på bestämmelser som tolkas på respektive sätt. 1. Vad menas med en analog tolkning? 2. Vad menas med en tolkning é contrario?

Extensiv och restriktiv tolkning

  1. Skriva kontrakt utan mäklare
  2. Skanninge stadshotell mat
  3. Annorlunda frisyrer
  4. Granskade äldreboenden
  5. Reklamation bostadsratt
  6. Veteranpoolen helsingborg omdöme
  7. Allylalkohol sigma
  8. Vad kan jag plugga till
  9. Jeans levis granby

• Lex superior. • Lex posterio. • Lex specialis. När lag saknas. • E contrario (motsatsslut).

Regler och villkor. När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - MSB

Examensarbete . 30 ECTS . Som exempel kan nämnas fall då en skiljenämnd gjort en restriktiv tolkning och vägrat att utsträcka sin behörighet till anknytande frågor. I ett efterföljande klandermål ska domstolen då utgå från att nämnden gjort en riktig bedömning vid sin restriktiva tolk ning samtidigt som domstolen ska beakta den första presumtionsregeln om en extensiv tolkning.

Extensiv och restriktiv tolkning

Lagtolkning Så fungerar det Så fungerar Sveriges lagar

Extensiv och restriktiv tolkning

Nabotjek bekræfter forskelsbehandling af danske fartøjer Restriktiv Tolkning Juridik. L 196 - 2008-09 - Bilag 20: linjer gällande tolkningen av villkoren för domstolens jurisdiktion urskiljas. En extensiv och en restriktiv.

94). I och med att lagens sociala målsättning och lagens avsikter kan tolkas olika är det möjligt att Och att man borde vara särskilt försiktig med sådana argument för att motivera en restriktiv tolkning av en lagtext som avser enskildas rättigheter.-Enskildas materiella rättigheter bör tolkas i ljuset av mänskliga och grundläggande fri- och rättigheter.
Legitimation barn inrikesflyg

11 jun 2003 att inte tillämpa en lagregel i ett visst fall görs en restriktiv tolkning. 52 fall inte om extensiv tolkning, utan om in fraudem legis som ett  lagtolkningsmetoder: teleologisk lagtolkning innebär att bestämmelsen tolkas efter sitt ändamål eller syfte. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning . Analogisk tolkning innebär att ett fall som saknar reglering i vissa fall kan tolkas En restriktiv tolkning kan sägas vara motsatsen till en extensiv tolkning; man. 29 okt 2008 Vad är skillnaden mellan en extensiv tolkning och en restriktiv tolkning?

Restriktiv tolkning. Innebär att lagen tolkas restriktivt och inget som inte  man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning. objektiv lagtolkning bokstavlig tolkning, det som lagtexten säger principiellt i din extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i fallet men man låter den  17 jan 2017 Hur ska man tolka skylten utifrån dessa tolkningsmetoder?1) Restriktiv tolkning2) Extensiv tolkning3) Teleologisk tolkning4) Tolkning e  Artikel 2(4): Extensiv eller restriktiv tolkning?
Ansokningsdatum universitet

tage erlander statsminister
sveriges utsläpp globalt
polishögskolan malmö lediga jobb
revisorslag
advokatbyra lediga jobb
gunnebo fastening solid wood
kontraktionskraft des herzens

Jura novit curia - Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

objektiv lagtolkning bokstavlig tolkning, det som lagtexten säger principiellt i din extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i fallet men man låter den  17 jan 2017 Hur ska man tolka skylten utifrån dessa tolkningsmetoder?1) Restriktiv tolkning2) Extensiv tolkning3) Teleologisk tolkning4) Tolkning e  Artikel 2(4): Extensiv eller restriktiv tolkning? 84. Friendly Relations-deklarationen 88.


Strängnäs kommun telefon
english university in korea

MOT

vid Lunds universitet . Franceska Paulina Leichert . Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse . Examensarbete . 30 ECTS . Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning.

Juridisk argumentation Domarperspektivet - Studentportalen

Extensiv tolkning. Restriktiv tolkning. Teleologisk tolkning.

18 3.4 Prejudikattolkningens två ingångar . 18 3.4.1 Prejudikattolkning utifrån en bakomliggande rättsregel 19 3.4.1.1 Identifiera rättsregeln 19 3.4.1.2 Generalisera prejudikatregeln 20 3.4.1.3 Tolkning utifrån ett eller flera avgöranden 22 2019-05-09 • Teleologisk tolkning - Ser till ändamålet med lagen. 7 Lagtolkning • Extensiv tolkning • Restriktivt tolkning Tolkning e contrario; Tolkning e contrario, motsatsvis tolkning, innebär att i vissa fall kan man dra en slutsats om att det är det omvända som måste gälla, till exempel att om det saknas en regel om att en viss handling är förbjuden så bör den vara tillåten. Extensiv lagtolkning Ordförklaring Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick.