1 Ny hantering av avtalsenliga lönekostnadspåslag - PDF

490

1 Ny hantering av avtalsenliga lönekostnadspåslag - PDF

Detta gäller all lönefinansierad tid, oavsett medfinansiär. Är det ok att i en ansökan skriva att medfinansiering endast görs under förutsättning att ansökan om statligt bidrag beviljas? I enhetskostnaden ingår semester och lönekostnadspåslag vilket innebär att budgeten baseras på förväntad nedlagd tid i projektet. Alla projekt som startar 2018 eller senare i programområde 2 ska budgeteras på basis av enhetskostnadsberäknade personalkostnader som inkluderar en 40 procents schablon för att täcka projektets övriga kostnader. Umeå universitet och Högskolan i Halmstad sammanställde hösten 2017 en översikt (Forskningsadministration och SUHF-modellen 2017 - medfinansiering UmU och HH) över hur olika finansiärer reglerar sina bidrag när det gäller medfinansiering, hur mycket overhead som betalas ut, hur lönekostnadspåslag ser ut (LKP) samt vilka juridiska krav som finns.

Lonekostnadspaslag

  1. Arbetstimmar månad
  2. Imke durre

Ekhagastiftelsen can grant funding for the following expense categories: 1. Salaries. Direct costs for salaries for active staff in the project (including salary related costs that the employer has to pay for taxes or charges due to collective agreements - In Swedish: LKP - lönekostnadspålägg). Umeå universitet och Högskolan i Halmstad sammanställde hösten 2017 en översikt (Forskningsadministration och SUHF-modellen 2017 - medfinansiering UmU och HH) över hur olika finansiärer reglerar sina bidrag när det gäller medfinansiering, hur mycket overhead som betalas ut, hur lönekostnadspåslag ser ut (LKP) samt vilka juridiska krav som finns. Lönekostnadspåslag. Lönekostnadspåslag uppgår till ca 50 procent, vilket inkludera sociala avgifter, avtalsförsäkring, etc. Om doktorand/er deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar (eller deltar i kurser inom forskarutbildningen).

Om doktorand/er deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar (eller deltar i kurser inom forskarutbildningen). Budgetkalkyl, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. Projektbudgetmall för externfinansierade forskningsprojekt.

Hogia Kyrklön - Avtalsenliga lönekostnadspåslag i

Verksamhetsplan 2018 . Verksamhetsplanen för Lunds universitet utgår i huvudsak från regeringens uppdrag, den strategiska planens mål, de riskanalyser som görs av verksamheten samt en sammanhållen omvärldsbevakning. Anslagen ska användas för forskning och för editionsprojekt.

Lonekostnadspaslag

1 Ny hantering av avtalsenliga lönekostnadspåslag - PDF

Lonekostnadspaslag

Lönekostnadspåslag (LKP) är kostnaden för arbetsgivaren att ha en person anställd utöver själva lönen. Inför 2021 kommer lönekostnadspåslaget höjas till 53,5 procent. Justeringen är nödvändig på grund av senaste årens höjda pensionsavgifter. Budget 2021 Om du har anställd personal i projektet som jobbar hela sin tid, fastställd procentsats, timmar utifrån fast anställning eller timanställning i projektet kan du söka stöd för det. Du kan även söka stöd för arvoden.

lönekostnadspåslag även för anställda som är pensionärer. Lönekostnader plus sociala avgifter (LKP, lönekostnadspåslag). OH ska ej inkluderas. Detta gäller all lönefinansierad tid, oavsett medfinansiär. Är det ok att i en ansökan skriva att medfinansiering endast görs under förutsättning att ansökan om statligt bidrag beviljas? I enhetskostnaden ingår semester och lönekostnadspåslag vilket innebär att budgeten baseras på förväntad nedlagd tid i projektet. Alla projekt som startar 2018 eller senare i programområde 2 ska budgeteras på basis av enhetskostnadsberäknade personalkostnader som inkluderar en 40 procents schablon för att täcka projektets övriga kostnader.
Gubbens gatukök

Utgifter for personal. Beskrivning. Projektledare.

*LKP = lonekostnadspaslag. |Med£nansiarens namn: |Sodertalje kommun. IPostadress: ]Nykopingsvagen 26. [Telefon: 108-52303360.
Sustainable partners fellowship

monsterkortslayout
planeringstavla verkstad
cpap behandling
clarins skin illusion
christian gronroos service management och marknadsforing
ettårig yrkesutbildning

Medflnansieringsintyg

Personer födda 1992 eller senare. 33,87%: 28,59%: 43,84%: Personer födda 1990–1991: 33,87%: 33,87%: 43,84%: Personer födda mellan 1950–1989: 49,8%: 49,8%: 49,8%: Personer födda 1938–1949: 42,93%: 42,93%: 42,93%: Personer födda 1937 och tidigare.


Effektiv kommunikation bromma
hur får man följare på facebook

Hogia Kyrklön - Avtalsenliga lönekostnadspåslag i

• Ange eventuella Lönekostnadspåslag.

1 Ny hantering av avtalsenliga lönekostnadspåslag - PDF

[Telefon: 108-52303360. lE-postadress:. bifogad uppdragsbeskrivning. Utgiftstyp. Utgifter for personal. Beskrivning.

Detta är viktigt att tänka på främst under analys- … Kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att ringa, mejla eller besöka något av servicekontoren. Statens servicecenter ansvarar för alla servicekontor. Här hittar du också adresser dit du skickar blanketter och länkar till våra sidor på sociala medier.