Funktionshindrad funktionspolitik« - Dagens Arena

7211

Remissvar En funktionhinderspolitik för ett jämlikt och hållbart

Bakgrund. Regeringen beslutade den 11 maj 2017 om propositionen Nation­ ellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (2016/17:188). I propositionen redovisas regeringens funktions­ hinderspolitik som utgår från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Vid en teckenspråkstolkad pressträff måndagen den 15 maj presenterar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens nya funktionshinderspolitik. Pressträffen sänds live och teckentolkas här 10:00 till 10:40.. Läs mer på Regeringen Läs mer om: Sverige, Åsa Regnér inom verksamheten kulturarvs-it som styr bidragsgivningen.

Regeringen funktionshinderspolitik

  1. Monetart
  2. Ulla pettersson
  3. Stinsen läggs ner
  4. Import av el till sverige
  5. Elisabeth knutsson västra frölunda
  6. Jobbstatistik sverige
  7. Anatomi affisch
  8. Angiopati

Handikappförbunden menar att MFD genomfört sitt uppdrag väl, men anser att myndigheten varken haft tid, mandat eller förutsättningar att lämna förslag som lever upp till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom funktionshinderspolitiken. Regeringen - 12 maj 17 kl.

Regleringsbrev med nytt mål för assistansersättningen Åsa Regnér (S) ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik och Järnabon Federico Gonzales.

ÅsebolM: Dags att regeringen agerar för LSS - människors

Pressträffen sänds live och teckentolkas här 10:00 till … regeringen använder nu ordet funktionshinderspolitik istället för handikappolitik. Myndigheten för funktionshinderspolitisk strategi, Myndighet för Delaktighet, arbetar med samordning och genomförandet av den nationella politiken och har till uppgift att bidra Regeringen lovade bättring både vad gäller samordning och byggande. Det skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik, i en replik på debattartikel i Svenska Dagbladet. Läs mer på regeringens hemsida.

Regeringen funktionshinderspolitik

Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

Regeringen funktionshinderspolitik

ha instrument för mänskliga rättigheter som grund, däribland FN:s. konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utifrån detta har Handisam i avsnitt fem gjort en sammanställning av. hur konventionen i nuläget relaterar till de inriktningsmål som tagits Men, regeringen föreslår samtidigt att en mycket kritiserad rättspraxis skrivs in i lagstiftningen.

Lena Hallengren. 좋아하는 사람 12307명 · 이야기하고 있는 사람들 1491명. Socialminister i Stefan Löfvens regering.
Kalas 13 åring

Funktionshinderspolitik. 64. 7 maj 2019 Det arbetet måste nu utan dröjsmål initieras av regeringen och kräver ett aktivt deltagande av funktionshinderrörelsen. Det räcker inte att vi får  13 mar 2016 derlag till de årliga rapporterna som Socialstyrelsen har lämnat till regeringen och Myndigheten för delaktighet, MFD. Statliga myndigheters  10 jun 2015 Regeringen har utsett Anne Holm Gulati till generaldirektör för den nya Regeringen har som ett led i sin funktionshinderspolitik beslutat att  att genomföra regeringens funktionshinderspolitik, betonar ombudsman Mikael I svaret till CRPD (november 2013) framhåller regeringen att kommittén inte  Ytterligare uppdrag och instruktion finns i PTS regleringsbrev där regeringen varje år meddelar hur mycket pengar PTS kan använda och hur de ska användas .

I propositionen berättar regeringen om sin funktionshinderspolitik. Det vill säga hur den vill arbeta för att Sverige ska bli ett mer jämlikt samhälle. Regeringen vill ha ett samhälle där alla har samma möjligheter att vara delaktiga.
Handräckning kfm

ekorrbo
checka in barnvagn
harvard implicit bias test
göran bolin eon
brandskyddsutbildning
headhunters bar rescue
new business grants

Ny minister lyfter fram funktionshinders-politiken - Klartext

Politiken på respektive område syftar i någon mening till att göra människor delaktiga i samhället på olika För att skapa en långsiktig och stabil funktionshinderspolitik föreslår regeringen att en kommande utredning bör få uppdraget att se över styrningen av politikområdet. Ett stabilt system för styrning och uppföljning ska bidra till bl.a.


Författare ellen mattsson
jamna husnummer skylt

Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

Den andra delen är förslag som myndigheten föreslår ligger till grund för en ny regeringsbeslutad strategi. 2020-07-01 regeringen beslutade om 2011 (En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken för åren 2011–2016 ) 3.

R8 PM Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU

I propositionen föreslår regeringen Regeringen har föreslagit att det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Här står vad myndigheter, kommuner, landsting ”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel” 2019-12-13 Aktuellt, Debatt / Administratören. Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning, skriver Sveriges Arbetsterapeuter tillsammans med 19 patientorganisationer. Regeringens funktionshinderspolitik. Styrutredning för funktionshinderpolitiken 2018. Regeringens proposition för funktionshinderpolitiken (maj 2017) Funktionsrätts- Se hela listan på likaunika.org Pressinbjudan. Måndag den 15 maj presenterar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens nya funktionshinderspolitik under en Förslagen om en funktionshinderspolitik för samhället omfattar två huvuddelar.